Biografie

Informaţii personale

Tudor Nedelcea ImaginiNume / Prenume: NEDELCEA TUDOR                                      
Adresă: Cartier Rovine, Bloc 21-22, ap 1, Craiova 
Telefoane: 0351420313 Mobil: 0745602316                          
Fax: 0351420313
E-mail: tudornedelcea2006@yahoo.com
Naţionalitate: română
Data naşterii: 23 martie 1945
Sex: masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional:  Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Str. Unirii nr. 68, Craiova/ literatură

Experienţa profesională

Perioada 1999 - 2011 
Funcţia sau postul ocupat: cercet.şt.I.
Numele şi adresa angajatorului: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Str. Unirii nr. 68, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Cercetare

Perioada 1988 - 1999 
Funcţia sau postul ocupat: Redactor şef 
Numele şi adresa angajatorului: Editura Scrisul Românesc Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Editare carte

Perioada 1974 - 1988 
Funcţia sau postul ocupat: director
Numele şi adresa angajatorului: Biblioteca Judeţeană Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administrativ

Perioada 1972 - 1974 
Funcţia sau postul ocupat: lector
Numele şi adresa angajatorului: Direcţia Generală a Presei Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Verificare conţinut articole

Perioada 1970 - 1972
Funcţia sau postul ocupat: arhivist
Numele şi adresa angajatorului: Arhivele Statului Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Cercetare

Educaţie şi formare 

Perioada 1979 - 1983 
Calificarea / diploma obţinută: Doctor, teza: „Geneza ideilor social-politice şi filozofice în literatura română”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbă şi Literatură Română

Perioada 1964 - 1969
Calificarea / diploma obţinută: Licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:  Limba şi literatura română
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbă şi Literatură Română

Perioada 1959 - 1963 
Calificarea / diploma obţinută: Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Discipline umaniste
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Liceul „Traian” din Drobeta Tr. Severin 

Perioada 1952 - 1959
Calificarea / diploma obţinută: elev
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Şcoala generală Tâmna, judeţul Mehedinţi 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: Română
Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale:
  - Academia Internaţională „Mihai Eminescu” din Chişinău – membru fondator
  - Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni Bucureşti – vicepreşedinte
  - Fundaţia Scrisul Românesc Craiova – preşedinte

Colaborator la reviste şi membru în consiliile editoriale:
 - România Literară
 - Ramuri
 - Viaţa Basarabiei (Chişinău)
 - Literatorul
 - Caiete Critice
 - Literatura şi arta (Chişinău)
 - Limba Română (Chişinău)
 - Luceafărul
 - Arhivele Olteniei
 - Lamura

Activitatea ştiinţifică

 - 40 cărţi de autor
 - peste 60 cărţi prefaţate sau cu studii introductive 
 - peste 600 studii şi articole publicate în ţară şi străinătate

Informaţii suplimentare

  - Premiul Naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române 
  - Premiul de critică al revistei „Literatura şi arta”
  - Premiul „Mihai Eminescu” al Ligii Culturale
  - Premiul „Alexandru Rosetti” al Ministerului Culturii
  - Medalia „Mihai Eminescu” cu brevet al Preşedintelui Republicii Moldova 
  - Cetăţean de onoare al Craiovei
  - Distincţia Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu