vineri, 31 iulie 2015

De la românii timoceni uitaţi

În Serbia, românii trăiesc compact în două spaţii: în Voivodina sau Banatul sârbesc (circa 35.000-38.000) şi în Serbia de est sau Valea Timocului (circa 400.000, după unii cercetători chiar 800.000-1 milion). Dacă cei din Voivodina se bucură de toate drepturile conferite de statul sârb, pentru că ei reprezintă minoritatea românilor şi sunt recunoscuţi ca atare, celor din Timoc li se aplică dublul standard. Şi aceasta în mare parte datorită lor, pentru că nu se declară, în statisticile oficiale, în totalitate, români, parte dintre ei considerându-se vlahi, din ignoranţă sau din diversiune, pe care o practică chiar unii din aşa-zişii lor lideri. Unii români din Timocul sârbesc sau bulgăresc se declară, în ţara lor, vlahi, iar când vin în România se bat cu pumnul în piept că-s români şi că-i interesează păstrarea identităţii naţionale, pentru a obţine fonduri financiare de la Departamentul românilor de pretutindeni sau de la alte instituţii ale statului român. Are Adrian Păunescu o poezie, Capul de la Torda: „Nu mai acuzaţi străinii că ne omoară domnitorii”, al cărui mesaj se poate aplica şi românilor din jurul României.

marți, 28 iulie 2015

Conexiuni şi similitudini ale diferitelor religii

Sub acest generic a avut loc dezbaterea organizată de cotidianul craiovean „Cuvântul libertăţii” şi TVR Craiova, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. Au fost invitaţi să participe la această incitantă şi necesară dezbatere lideri sau reprezentanţi ai unor religii sau confesiuni: prof. univ. dr. Corneliu Sabetay – preşedintele Comunităţii evreilor din Craiova, lect. univ. dr. Răzvan Stan, prodecanul facultăţii, preotul Marcel Răduţ din partea Mitropoliei Olteniei, dr. Abu Al Ola Al Ghithi şi dr. Demirel Gemaledin din partea Ligii Islamice şi Culturale din România – Centrul islamic Bucureşti, preotul Aurelian Herciu de la Biserica romano-catolice „Sf. Anton” din Craiova, pastorul Gh. Ardelean, Biserica Baptistă „Jertfa” din Craiova.

vineri, 24 iulie 2015

Istoria mişcării filatelice din România

Considerată, multă vreme, un hobby, filatelia s-a dovedit a fi o disciplină ştiinţifică auxiliară istoriei, cu implicaţii cultural-istorice şi economice profunde. O demonstrează tânărul inginer craiovean, pasionat de filatelie, ca şi de bibliofilie, Cristian Andrei Scăiceanu, actualmente cercetător cu vocaţie şi coordonator de sector la Banca Naţională a României, recunoscut ca atare şi de acad. Mugur Isărescu, care semnează cuvântul înainte al unui autentic tratat, Istoria mişcării filatelice din România (Bucureşti, Editura Oscar Print, 2011). Cartea este „blindată” de prefaţa lui Ioan Opriş şi postfeţele acad. Ionel Haiduc, Ion Bulei şi Ion Calafeteanu. Cartea are 662 p., format A4, impresionantă şi prin volum.

marți, 21 iulie 2015

Un destin, o operă - Viorel Cosma

Trecem, din păcate, prea uşor peste momentele aniversare ale marilor personalităţi româneşti. Aceste aniversări (comemorări în unele cazuri) ne oferă minunatul prilej de evocare a vieţii şi activităţii celui în cauză, privit din perspectiva noastră, actuală, spre epoca sau contextul istoric şi social-politic, de a reevalua actualitatea ideilor şi înfăptuirilor acestora.

vineri, 17 iulie 2015

Centenar Maria Tănase - Pasărea măiastră

2013 a fost anul Mariei Tănase, întâi o comemorare (50 de ani de la urcarea la Cer, la 22 iunie 1963) şi, apoi, o aniversare: centenarul naşterii sale (la 25 septembrie 1913). Prea puţin s-a vorbit despre această mare personalitate, egala lui Eminescu, Brâncuşi sau G. Enescu în literatură, sculptură şi în muzică cultă. O personalitate care şi-a marcat secolul şi a fost admirată de întreaga elită a ţării: Constantin Tănase, C. Brăiloiu, G. Enescu, O. Goga, Geo Bogza, N. Iorga, I. Vasilescu, Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, I. Minulescu, I.Pillat, Camil Petrescu, Ion Marin Sadoveanu, Gh. Ciprian, Petre Ştefănescu-Goangă, Păstorel Teodoreanu, D. Gusti, George Georgescu, M. Jora, L. Blaga, Şt. Roll, Z. Stanca, C. Brâncuşi, El. Farago, Gib Mihăiescu, Ionel Perlea, V.I. Popa, Gala Galaction, I. Ţuculescu, M. Sadoveanu, Corneliu Baba etc., etc. Toţi au vorbit sau au scris elogios despre regina cântecului românesc. Chiar şi Tudor Arghezi, recunoscut pentru zgârcenia sa în aprecieri laudative, a definit-o magistral: „Cine calcă silaba românească, stihul şi căutarea, ca subtila Maria Tănase? Diavolul. Nici el”.

marți, 14 iulie 2015

Marginalii la Congresul Mondial al Eminescologilor

Mihai Cimpoi are, în imaginaţia lui Eugen Simion, „figura şi semnele comportamentale ale unui răzeş din epoca lui Ştefan cel Mare. Voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorba domoală [...] ţine drumul drept, pe la mijloc, şi, de-i pornit într-o direcţie, n-o schimbă până nu ajunge la locul cuvenit [...] nu-i un om de vorbe şi ce promite face [...] duce lucrurile la capăt[...] şi nu lasă neterminată catedrala pe care a început-o”.

vineri, 10 iulie 2015

Mihai Eminescu, 125 - Visul noician împlinit: facsimilarea manuscriselor eminesciene

Pelegrin prin viaţă şi lume, Eminescu n-a avut, din păcate, un loc sigur şi stabil unde să-şi adăpostească averea sa de suflet, cărţile şi manuscrisele sale, cărându-le de la o gazdă la alta. Din Sanatoriul Ober-Döbling îl întreabă pe Al. Chibici-Râvneanu, la 12 /24 ianuarie 1884, „dacă cărţile şi lada mea sunt în oarecare siguranţă şi dacă pot spera să le revăd” , rugându-l, la 20 octombrie 1884, „să iei tu lada de la Simţion” Ilarie Chendi vorbeşte de „două cufere cu cărţi şi cu manuscrise”, „pline cu sărăcia lui Eminescu” .

Lucrurile se lămuresc prin scrisoarea lui Titu Maiorescu către Academia Română, din 25 ianuarie 1902, prin care donează „toate aceste manuscripte, aşa cum se află: în cărţi cartonate, în caiete cusute şi în foi volante”, „pentru a servi celor ce se vor ocupa în viitor cu cercetări mai amănunţite asupra vieţii şi activităţii marelui nostru poet” .

marți, 7 iulie 2015

Patriarhul antibolşevic

S-a spus /scris despre vrednicul de pomenire, patriarhul Justinian Marina, că a fost „patriarhul roşu”. Se întâmplă adesea la români să se arunce vorbe despre un om, fără ca vorbele să aibă acoperire. Principiul de bază al calomniei este de-a dreptul diavolicesc: „calomniază, calomniază, că tot rămâne ceva”. Chiar şi atunci când faptele infirmă calomnia, cel calomniat nu are posibilitatea (uneori nici cea juridică) să-şi spună punctul său de vedere. Ori nu se publică dreptul la replică, ori se publică într-un colţ de pagină neinteresantă. Nu minciuna ( sau nu numai ea) este periculoasă, ci plauzibilul. O parte din lumea contemporană se manifestă satisfăcută de tabloizarea faptelor, a vieţii şi activităţii creatoare a oricărei mari personalităţi. „Este plauzibil să fie aşa”, spunea ea, partea asta de lume.

vineri, 3 iulie 2015

Ion Jianu. Interviuri pentru eternitate (Craiova, Scrisul Românesc, 2002)

Jurnalist de vocaţie, Ion Jianu a intrat în comunitatea oamenilor de cultură (deci şi a scriitorilor) prin cărţile sale de interviuri. Recent a publicat în Editura „Ramuri”, Interviuri cu actori, regizori şi artişti plastici în slujba artei, după publicarea altor interviuri cu sportivi de performanţă (prefaţate de regretatul Fănuş Neagu) sau cu oameni politici (Gh. Apostol).

Dar, lucrarea sa reprezentativă, în opinia noastră, este cea publicată în 2002 la Editura Scrisul românesc, cu un titlu inspirat ales: Interviuri pentru eternitate, căci multe dintre personajele sale au intrat în veşnicie (Al. Balaci, Ion Băieşu, Şerban Cioculescu, Sabin Bălaşa, Aurel Dragoş Munteanu, I. Lăncrănjan, Pompiliu Marcea, Adrian Marino, Fănuş Neagu, Al. Oprea, Al. Piru, Valentin Silvestru, I.D. Sîrbu, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Sorin Titel, Romulus Vulpescu). Alţi scriitori (Ana Blandiana, Augustin Buzura, Jean-Luis Couriol, Fl. Firan, D.R. Popescu, Răzvan Popescu, Eugen Simion, Ileana Vulpescu) sunt interviaţi într-un anume context politic sau istoric; citite azi, ele ne oferă informaţii de istorie literară, dându-ne posibilitatea aprecierii rezistenţei în timp a opiniilor exprimate. Demn este faptul că volumul cuprinde şi autografele tuturor intervievaţilor, autorul intenţionând să-şi intituleze cartea „Interviuri şi autografe pentru eternitate”.