miercuri, 24 februarie 2016

Marin Sorescu - Ar fi împlinit 80 de ani...

... dacă „destinul sorţii” (cum s-a exprimat un telespectator) nu i-ar fi fost potrivnic. Sau anumiţi indivizi, chiar din preajma sa, pe care i-a promovat, nu i-ar fi scurtat zilele. Primul atac împotriva sa se produce în mai 1982, Sorescu fiind implicat (de alţii) în „meditaţia transcendală”, „sectă periculoasă” în opinia politrucilor. I se interzice piesa Există nervi pusă în scenă la Teatrul Naţional din Craiova, iar el capătă diabet. Oameni de bine (Adrian Păunescu, Eugen Simion, O. Paler, Vasile Băran) îi sar în ajutor. Apoi, în februarie 1991, la împlinirea vârstei de 55 de ani, a fost chemat la Uniunea Scriitoprilor, dar nu pentru a i se închina o cupă de şampanie, ci pentru a-l destitui ca redactor şef al revistei „Ramuri”.

I-am devenit apropiat după ce alţii l-au dezamăgit şi chiar m-a onorat cu preţuirea sa. De aceea, cred că-i drept să consemnez câteva date despre omul Marin Sorescu.

miercuri, 17 februarie 2016

O excelentă şi necesară carte de istorie

Studierea celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să preocupe istoricii şi cititorii deopotrivă, pierderile de vieţi omeneşti, milioanele de răniţi sau mutilaţi de război au creat o stare care nu poate fi anihilată sau uitată cu prea mare uşurinţă. Schimbarea de frontiere, împărţirea Europei printr-o cortină de fier, existenţa simultană pe scena istoriei a doi călăi pare a fi lucrarea diavolului. La peste 70 de ani de la încheierea celei mai crunte confragraţii mondiale din istoria umanităţii încă se mai aduc dovezi, documente, opinii, argumente, se reanalizează faptele, arhivele secrete încep să se deschidă, apar noi interpretări pe baza noilor documente sau memorii.

marți, 9 februarie 2016

GHEORGHE HAGI

Petre Ţuţea spunea despre aromâni că nu sunt români, ci ... super-români! Pe când o parte dintre noi se mai bălăcesc precum raţele în bătătură, ei, aromânii sau macedoromânii au ştiut să poarte, în suflet şi în viaţa publică, stindardul românismului. Mi-am adus aminte (aproximativ) de vorbele socratianului Ţuţea – prea iute intrat într-un con de umbră, poate pentru că filosoful român remarcase fără echivoc virtuţile românismului şi ale ortodoxiei noastre – văzând strălucita evoluţie a fotbalistului şi antrenorului Gică Hagi, cel care în familie vorbeşte în dialectul aromân, şi nu în ... „ limba aromână”, cum afirma, în totală necunoştinţă a lucrurilor, un comentator TVR!

joi, 4 februarie 2016

De la „festivism” la uitare - MARIN SORESCU

De câţiva ani încoace, preşedintele Fundaţiei „Marin Sorescu” aduce grave şi nemotivate acuzaţii de festivism Zilelor „Marin Sorescu”, care, în final, şi-a atins ţelul: din 2014, Marin Sorescu nu mai este sărbătorit la Craiova! Zilele „Marin Sorescu” au fost organizate începând cu februarie 2005, sub egida nobilă a Academiei Române, a preşedintelui ei, acad. Eugen Simion (care a fost moderatorul ei), la nivelul Primăriei Craiovei, cu participarea tuturor oficialităţilor locale (Prefectura, Consiliul judeţean, Mitropolia Olteniei, Universitatea din Craiova, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Colegiul de Artă „Marin Sorescu”, Colegiul Naţional „Carol I” etc.); deci Marin Sorescu a fost omagiat plenar şi solemn la cel mai înalt nivel instituţional, a fost o sărbătoare a spiritului, cu participarea internaţională. Şi n-a fost numai o simplă manifestare în sala de festivităţi a Primăriei sau în alte instituţii de cultură.